Ogłoszenia Różne


Notatka dotycząca zamówienia , którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)-dalej n.p.z.p.)